Henstillingserklæring

UDLEVERING AF GODS UDEN KVITTERING FOR MODTAGELSE.

I vores forretningsbetingelser indgår, at gods kun udleveres mod kvittering fra modtager.

Dette kan være uhensigtsmæssigt i tilfælde, hvor kunden ikke træffes hjemme og forsendelsen derfor ikke kan udleveres.
Såfremt modtager ønsker det, kan forsendelsen alligevel henstilles på adressen uden kvittering for modtagelse.
De bedes i givet fald udfylde nedstående og returnere til Peder Olsen & Søn A/S i underskrevet tilstand.

Med venlig hilsen


Peder Olsen & Søn A/S

 

Udfyld formularen

Undertegnede erklærer herved, at Peder Olsen & Søn A/S, kan henstille gods og pakker med tilhørende pallemateriel uden modtagerkvittering, adresseret til: