Stærkt 2020-resultat for Peder Olsen og Søn A/S

 

Peder Olsen & Søn A/S’ årsrapport for 2020 viser et overskud på 3,9 mio. kr. efter skat, og en egenkapital på 15,6 mio. kr. Omsætningen var i 2020 på 82,7 mio. kr. og selskabet beskæftigede i året gennemsnitligt 93 medarbejdere.

Vi kan virkelig være utroligt stolte af alle vores medarbejdere. De har knoklet hele året uagtet, at det har været et meget mærkeligt år. Udbruddet af COVID-19 primo 2020, har vendt op og ned på mange ting, som følge af nedlukningen og de efterfølgende restriktioner i samfundet.

Dette har stillet meget høje krav til vores medarbejderes omstillingsparathed. Det flotte årsresultat kan i høj grad tilskrives en fantastisk indsats af samtlige medarbejdere. Vi har stået sammen og sikret den gode kvalitet og service som vi kender i P-Olsen.

Alle har ydet en stor indsats og har lært at spritte af, bruge mundbind og handsker når vi skulle færdes rundt i samfundet. Det store engagement har bevirket, at vi trods pandemiens omfang helt har undgået smittetilfælde i P-Olsen.

Årets resultat anses som meget tilfredsstillende. Peder Olsen & Søn A/S er i løbende udvikling med flere nye tiltag, der har påvirket selskabets aktiviteter positivt.

Det væsentligste grundlag for virksomhedens omsætning er transport for Danske Fragtmænd, samt fokus på transport i et moderne distributionssystem. Derigennem er P-Olsen hele tiden med til at udvikle nye systemer for transport og distribution af pakke, stykgods og full loads.

Vi forventer, også i det kommende år, at implementere nye digitaliseringssystemer, der skal lette flere arbejdsgange og medvirke til et endnu bedre resultat ved næste årsrapport.

P-Olsen vil i 2021 etablere en personaleafdeling med fokus på personalets velfærd, trivsel og sundhed. Initiativer som røgfri arbejdstid er allerede indført. Fremadrettet skal der arbejdes med sociale relationer, kostvejledning, sunde spisevaner og motion.

De aktiviteter, der knytter sig til en vognmandsforretning, er i sagens natur CO2 tunge, og det påvirker naturligvis fokus på miljøbevidstheden. P-Olsen arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningen fra virksomhedens drift. Vi søger løbende at reducere antallet af ældre lastbiler i vognparken, ved udskift til ny teknologi og mere miljørigtige lastbiler, herunder også lastbiler med alternative brændstofmuligheder som Brint, EL, Gas og Biodiesel.

Peder Olsen & søn A/S har i foråret 2021 taget sin første eldrevne lastbil i drift.